Η εταιρεία NG COLOR αναπτύσσει διαρκώς τον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επενδύοντας σε πόρους και δημιουργώντας σημαντικές συνεργασίες, με ενέργειες προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Στοχεύουμε σε δύο βασικά σημεία:

– Την Κοινωνία, με βασικό σκοπό την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, τις τοπικές κοινότητες και όσους έχουν ανάγκη.

– Το Περιβάλλον, για τη μείωση των τοξικών ουσιών και του ενεργειακού αποτυπώματος, την ανακύκλωση και τις υποστηρικτικές ενέργειες για το περιβάλλον.

English English Greek Greek

Main Menu